Projeler

Kategori: HAKKIMDA, MAKALELER | 0

 

Antalya Uluslararası Gençlik Kampı

{gallery}projeler/genclik{/gallery}

 

5-19 Eylül 2014 tarihlerinde  Akdeniz Üniversitesi-Akvam ve Ankara Gençlik Servisleri Merkezi organizasyonu ile proje ekibinde sorumlu üye.

 

 

Elmalının tanıtımında Elmalı MYO dan destek. Uluslararası Gençlik Kampı ile yabancı gençler  Elmalıyı sevdi.

 

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Myo, Elmalı Belediyesi, Likya Wine ın desteği ile yabancı ve Türk Gençler Elmalı da hem çalıştı hem  tatil yaptı.

 

Dünyanın birer çok ülkesinden gelerek hem toplumsal işlerde çalışıphem de tatil yapan gençler Elmalı’yı sevdi.  5-19 Eylül tarihlerinde  Akdeniz Üniversitesi-Akvam ve Gençlik Servisleri Merkezi organizasyonuyla Antalya’da düzenlenen kampın Elmalı da kibölümünde gençler üzüm topladı, temizlik çalışmaları yaptı, müze gezdi, yöresel kültürü öğrenmeye çalıştı. Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin de yer aldığı kampta  Elmalı MYO dan  Öğr.Gör.Hadi İstanbullu ve Öğr.Gör.Hüseyin Duran etkinliğinElmalı organizasyonunda yer aldı.

Elmalı MYO.MüdürüYar.Doç.Halil Demir yabancı gençleri Elmalı da ağırlamaktan ve Elmalının tanıtımında katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını söyleyerek Elmalı Belediye Başkanı  Ümit Öztekin, Likya Wine sahiplerinden Burak Özkana desteklerinden dolayı teşekkür etti.

 

 


 

KOSGEP UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

 

  

İŞKUR-KOSGEP-Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi (AKGİMİşbirliğ i ile  Eğitimci 1-31 Aralık 2013,1 Eylül-26 Aralık 2014

 

 


ELMALILI HAMDİ YAZIR KENT  MÜZESİ

{gallery}projeler/elmali{/gallery}

 

-"KIRSAL ALANDA BİR TURİZM MARKASI ŞEHRİ ELMALI",Elmalılı Hamdi Yazır Kent Müzesi Kuruluşu  Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı-BAKA-,  Elmalı Kaymakamlığı,ElmalıBelediyesi,Elmalı MYO ortak

  Proje Ekibinde Üye, 2013

 

Öğr.Gör.Hadi İSTANBULLU

  Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksek Okulu

 

  Elmalı’ nın büyük kırsal turizm potansiyelini harekete geçirmek için ‘’Şehr-i Elmalı’’ adıyla yeni bir proje geliştirildi.  Elmalılı Hamdi Yazır Kent Müzesi ni içinde barındıran perojede    4/11/2012 tarihinde ElmalılıHamdi YazırSempozyumu için ilçede bulunan katılımcılar  Elmalı Kaymakamı Murat Çekmen  ve halkın  desteğiyle müze nin temeli atıldı.  Temel Atma töreninde Elmalılı Hamdi Yazırın İstanbul dan gelen akrabaları da katıldı.  

Müzeye dönüştürülecek tarihi ev, Elmalı İlçesiKaryağdı Mahallesi Selahattin Topçu Sokak’ da bulunmaktadır.    Ev, 1938 yılında yaptırılmıştır. Badazlıların Evi diye anılan ev, mirasçıları tarafından ve  Elmalı Kültür ve Turizm Derneği üyelerinin çabalarıyla Elmalı Belediyesi’ ne bağışlanmıştır. Ev restorasyon sonunda Müze olarak kullanılacaktır. Evin  Mimar Özlem Durmaz tarafından restorasyon projesi yapılmış ve bu proje Antalya Koruma Kurulu’nca onaylanmıştır. Yapı köşe parselde bulunmakta olup, dikdörtgen şemalı  ana yapı ve bahçe içerisindeki eski yapılardan  oluşmaktadır.  Ana yapı zemin kat ve birinci kattan oluşmakta ve 94 metrekare alana oturmaktadır. Yapının ana malzemesi yığma kerpiçtir. Çatısı alaturka kiremit kaplı kırma çatıdır.  Yapının tamamı bir süre ev olarak kullanılmış, sonra 1889 dan beri Elmalıda faaliyet gösteren Ziraat Bankamızın Cumhuriyet döneminde şubesi olarak değerlendirilmiş,bir dönem de Elmalı Müftülüğü faaliyetleri bu tarihi binada yürütülmüştür.

Antalya’ ya 110 km. uzaklıkta bulunan Elmalı İlçesi’ nin  tarihi, M.Ö.  5. ve 4. yüzyıllarda yaşamış olan Likyalılar ile başlar. İlçenin M.Ö. 2000-3000 yıllarına varan geçmişi araştırılmayı beklemektedir. Likya olarak anılan bölge, Roma ve Bizans İmparatorluğu' nun, Selçuklu Devleti’ nin, Teke Beyliği' nin ve Osmanlı İmparatorluğu' nun yönetiminde kalmıştır. Elmalı, özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bölgenin en gelişmiş yöresi olarak kültür,  sanat ve ticaret alanlarında çevresine zenginlik katmıştır.  

  Ne var ki sahip olduğu bu potansiyele rağmen ilçe bir turizm merkezi olamamıştır. Antalya ilçeleri içinde, gün geçtikçe yok olan, nadir Tarihi Elmalı konakları ile eşsiz Safranbolu benzeri bir potansiyeli bünyesinde barındırmasına rağmen aşırı betonlaşma,   yüksek yapılaşmalarla  tarihi kent silueti zarar görmekte, konakları  da  tekrar yerine getirilemeyecek bir durumda yok olmakla  yüz yüzedir. Elmalı’ da yöresel mimari çalışmaları 1996 yılında Elmalı Kültür Turizm Dayanışma Derneği, Elmalı Belediyesi  desteği ile Yıldız Teknik Üniversitesi’ nden Prof. Dr. Raha Günay yönetiminde   bir grup bilim adamı ve öğrencinin titiz, özverili çabaları ile bazı  evlerin röleve çalışmaları yapılmıştır.

              İlçede Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nca tescil edilen 127 adet sivil mimarlık örneği yapı, 7 adet anıtsal yapı bulunmaktadır. 70 hektar büyüklükteki koruma altına alınan kentsel sit alanının Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları yapılmış, Koruma Kurulu’ na 2008 yılında  onaylatılmıştır. Kentsel sit alanına ilişkin 2006 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan ve ÇEKÜL Vakfı’ nın maddi destek sağladığı Pınarbaşı Hacı Haliller ve Helvacılar sokaklarına ait sokak iyileştirme projeleri bulunmaktadır.Projeleri  hazır olmasına rağmen bazı konaklarda, maddi yetersizlikler ve ilgisizlikten restorasyon çalışmalarına başlanamamıştır. 

Antalya’ nınnadir  değerlerinden Tarihi Elmalı Konakları’ nın yok olmaktan kurtarılmasına bir başlangıç olması için  Elmalı Kaymakamlığı, Elmalı Belediyesi ve Elmalı Meslek Yüksek Okulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Elmalı Kültür Turizm Dayanışma Derneği ve Elmalı Müzesi’ ninortak çabalarıyla geliştirilen bir proje ile  tarihi bir konak yıkımdan kurtarıldı. Haziran 2012’ de başlayan proje 8 aylık sürede sonuçlanacak ve Elmalılı Hamdi Yazır  Kent Müzesi olarak hizmet verecek.

  Akdeniz Üniversitesi  Elmalı Meslek Yüksek Okulu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  Arge Birimi “ Şehr-i Elmalı Projesi’’ ninproje aşamasında aktif görev aldı. Elmalı Kaymakamlığı KHGB (Köylere Hizmet Götürme Birliği)da ayni ve nakdi desteğiyle projede  koordinatör ve teklif veren kurum olarak yer aldı. Elmalı Müze Müdürlüğü tarihi konularda  ve  gezi alanlarının   tanıtım levhalarının hazırlanmasında    destek verecek. Proje başarılı bulunarak, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’ ndan Turizm Mali Destek Programı çerçevesinde hibe almaya hak kazandı. Projede amaç,  Elmalı’ da yok olmakta olan tarihi konakların korunmasında bir bilinç oluşturmak, Elmalılı Hamdi Yazır’ ın ev yaşamını ve kendisini anlatmak ve Elmalı’ nın yok olmakta olan tarihi bilgi ve dokümanlarını  bir yerde toplayıp sergileyerek yok olmasını engellemektir. Bunun yanında gelecek kuşaklara Elmalı’ nın tarihi geçmiş mirasını da aktarmak hedefler arasındadır. Projenin diğer faaliyetleri de ilçe merkezindeki turistik değerlere rahatça ulaşılabilmesi  için gerekli  tanıtım tabelalarının hazırlanması,   tanıtım broşür ve cd  hazırlanması, web sitesi kurulması, Elmalı İlçesi Kırsal Turizm Platformu’ nun oluşturulmasıdır.  Yöresel Turizm Fuarı’ na katılım ve  ayrıca, Elmalı Kent Markası’ nın belirlenmesi için geniş katılımlı konferanslar düzenlenecektir.

   Projede, Elmalı Kaymakamlığı-KHGB-Proje Koordinatörü olarak projenin yürütülmesinden sorumlu olacak,  Elmalı Belediyesi , Elmalı Meslek Yüksek Okulu, Elmalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elmalı Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği  ise   iştirakçi olarak yer alacaktır. Elmalı’ da  kent  tarihini, kültürünü, önemli kişilerini tanıtan bir kent müzesinin yokluğu, ilçenin tanıtımı ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesindeki yetersizlikler, halkın kırsal turizm konusundaki bilinç ve bilgi eksikliği, yok olmaya başlayan Tarihi Elmalı Evleri’ nin  restorasyon ihtiyacı, projenin hazırlanmasında güdüleyici rol oynamıştır. Elmalılı Hamdi Yazır Kent Müzesi Projesi Antalya Koruma Kurulu’ ndan geçmiş, restorasyon ihalesi yapılmıştır.

8 ay gibi bir sürede tarihi ev restore ettirilecek ve Elmalı’ da bir konak kurtarılmış olacaktır. Benzer projelerin hazırlanarak diğer konakların da yıkımdan kurtarılmasıyla, Elmalı ve Antalya’da bir bilinç oluşturulacak ve Antalya’ ya, Safranbolu benzeri işlevsel  bir kırsal turizm bölgesi  kazandırılacaktır.

 

 

Bir Cevap Yazın