Yönetimde Toplam Kalite

Kategori: MAKALELER | 0

Klasik yönetim şekilleri artık yavaş yavaş terk edilmeye başlamıştır. Küreselleşen dünya da rekabet zorlukları, hızla gelişen yenilikler kuruluşların değişimini zorunlu kılmaktadır.Toplam Kalite Yönetimi (TKY) de kuruluşların kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasında, liderlik, katılımcılık, müşteri odaklılık, sürekli gelişme, sıfır hata ve sürekli eğitim ilkeleri ile etkili olmaktadır.
TKY çalışmalarının başarısı, insan kaynağına değer verilmesi ve geliştirilmesi ile art-maktadır.Günümüzde insan kaynaklarına önem veren, onların gelişimi için eğitim çalışmaları yapan ve bunları tatmin unsurları ile birleştirebilen kuruluşlar kendi sektörlerin de daha başarılı olmakta, ulusal ve uluslararası rekabette ayakta kalabilmektedirler. Kuruluşların en önemli zenginlik kaynağını nitelikli insan gücü oluşturduğundan,   insan kaynaklarının niteliğinin artırılmasında Toplam Kalite Yönetiminin önemi daha da önem kazanmıştır.Kalite herkesin işidir. Üst yönetimin destek ve ilgisi şarttır.   TKY doğru işlerin doğru bir biçimde yapılmasına yol gösterir. Üst yönetimin TKY’ye bağlılığı kilit önem taşır. TKY içsel denetim ve oto kontrol sağlar. Klasik merkezi otoriter yönetimin hakim olduğu işletmelerde hata bulma, cezalandırma, çalışanları sanki işletmeye zarar verecek düşman gibi görme eğilimi vardır. Genellikle sorunların nedenlerini araştırma, başarıyı ödüllendirme ve motivasyon yoktur.TKY lider vasıflı vizyon yaratan yöneticilerle gelişir. TKY bir yaşam felsefesidir. Klasik yönetimlerde yönetimin kararlarına alt çalışanların katılımı demek herkesin kararlara katılması demek değil, sadece bir alt basamak çalışanların kararların alınmasında katkısının sağlanması demektir.TKY de yönetici işletmesini tüm çalışanlarıyla birlikte bir bütün içinde görmeli, gelişmeyi birlikte gerçekleştireceklerine inanarak onlara güven vermelidir. TKY çalışmalarına başlanmadan önce “Biz Neredeyiz?  Nerede olmalıyız?” soruları cevaplandırılmalıdır. Bunlar personele ve hizmet sunduğumuz kimselere çeşitli anketler yapılarak, tüm personelin düşüncelerini serbestçe açıklayabilecekleri “Beyin Fırtınası” yöntemiyle, “Problem Çözme” teknikleriyle saptanabilir. Herkesin söyleyebileceği bir fikri vardır. Fikirlere saygı gösterilmelidir.Günümüzde Toplam Kalite Yönetimini çağdaş bir yönetim şekli olarak benimseyen kuruluşlar çoğalmaktadır. Ülkemizde yeni bir yönetim şekli olarak ortaya çıkan bu yönetim tarzı kuruluşlarımızca hızla benimsenmektedir. Şüphesiz ki bunda yeniliğe ve gelişmeye açık çok yönlü ve zengin kültürel birikimimizin payı büyüktür.