Antalya Tekno Girişim Merkezi Olmalı

Kategori: MAKALELER | 0

Bölgemizde girişimciliğin   geliştirilmesi için  bir girişimcilik stratejisi belirlenmelidir. Nüfusun hızla arttığı, işsizliğin çoğaldığı, büyük oranda sadece turizm gelirlerine ve tarıma dayalı  bir ekonomisi olan bölgemiz, potansiyellerine bakıldığında yeteri kadar gelişmiş değildir.   Antalya da   özellikle tekno girişimciliğin  geliştirilmesi ile   bölgemizin  ekonomik kalkınmasına destek olabiliriz. Turizm çok değişken bir ekonomik değerdir. Sadece turizme bağlanarak kalkınma ve gelişmişlik yaratılamaz. Bunun örneklerini yakın zamanda turizmim kötüye gitmesiyle çok acı bir biçimde yaşadık. Alternatif gelir modelleri yaratılmadığı sürece bölgemiz gelişemez.Bölgemizde  mevcut olan çeşitli desteklerle  KOBİ’ler için  mali destek ve bağlantılar aracılığıyla yatırım ve teknoloji transferini teşvik edilebilir. Bankaların desteği sağlanabilir. KOSGEB in bu konularda ciddi mali kaynağı ve desteği vardır. Yatırım bankacılığı geliştirilebilir.   İş fikri ile ilgili olarak uygun finansal bağlar, proje gereklilikleri ve girişimci yatırım yeteneği temel alınarak belirlenebilir.   Melek yatırımcıların Antalya ta tekno girişimcilere  desteği sağlanabilir.         Bölgemizde girişimciliğin geliştirilmesi için yerel sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin  ve ticari örgütlerin ortak bir proje de bir araya gelmeleri gerekmektedir. Bunun için yeni stratejiler geliştirilmelidir. Ortak girişimcilik stratejisinin potansiyel girişimcilere ve yatırımcılara fikirlerini en iyi bir şekilde değerlendirerek imalat ve hizmet sektörlerinde ticari girişimlerinin hayata geçirilmesinde etkin katkı sağlayacağı kesindir. Ülkelerin ekonomik kalkınmasında katkısı azımsanamayacak boyutta olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ülkelerin refah düzeylerini artırmanın yanında gelir dağılımındaki eşitsizliğide azaltacaktır. Ortak strateji programının   yaygınlaşması işletmeler ve kurumlar arası ekonomik gelişmeyi, işbirliğini ve katılımcılığı artıracaktır.  Ortak girişim stratejisinin programın bilimsel verilerle desteklenerek ve temel paydaşlarla uygun işbirliğine gidelerek  yürütülmesi sonucunda   Antalya ve Batı Akdeniz bölgemizde   girişimcilik gelişecek atıl duran fikir ler hayata geçerek yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi sonucunda Türk ekonomisinin gelişimine önemli bir katkı sağlayacaktır. Girişimciler de en önemli ihtiyaçlardan biri olan bilgiye erişme,verileri değerlendirme ve temel iş kurma becerileri eksikleri nedeniyle her yıl milyonlarca Türk Lirası boşa gitmektedir, bilinçsizce kurulan işletmeler kısa sürede zarar etmekte ve kapanmaktadır.  Eğer bölgemizde girişimciliğin geliştirilmesinde ortak bir strateji ve projede uzlaşılırsa  girişimcilere önemli bir klavuzluk görevi de yapılacaktır.

Sistemin zamanla başarıya ulaşması çalışalacak olan yerel proje ekibinin  kendi alanlarında yetkin, uygulama becerisi yüksek, deneyimli kişilerden oluşması ve girişimcilik kültürüne sahip olmaları gerekir. Projenin başarısı diğer kurumlarla etkin işbirliği ile gerçekleşebilir. Sivil toplum kuruluşlarının desteği önemlidir.          Proje  sisteminin   girişimcilerin işlerini kurma  ve kuvvetlendirme süreçlerini kolaylaştırmak için yerel sosyo-ekonomik koşullar çerçevesinde  ve destek sistemleri ile uyumlaştırılarak   düzenlenmesi sistemin   uygulanabilirliği için önemlidir. Programın verimli  işlemesi  ve en iyi potansiyeli olan  girişimcileri tesbit etmek için doğru  tasarlanmalıdır.