İş Kurarken öz değerlendirme yapma

Kategori: MAKALELER | 0

Nasıl bir yere gitmeden önce durumumuza bakmamız ve hazırlık yapmamız gerekiyorsa iş kurarken de ne durumda olduğumuzu, elimizdeki olanakları, artılarımızı ve eksikliklerimizi belirlemek, ileride yola çıkınca bizi bekleyen tehditleri görme ve karşımıza çıkabilecek fırsatları fark edebilmemiz gerekir. Bunu yapmazsak çıktığımız yolda gitmek istediğimiz yere varamaya biliriz, varsak bile çok daha maliyetli ve hasarla ulaşabiliriz. Bu nedenle durumumuzu anlamak ve tedbir almamız gerekir. İşi kurduktan sonra birçok sorunlarla uğraşmak zorunda olabiliriz bunlardan kurtulmak için ise ön hazırlıklarımızı yaparak işimizi kurmalıyız.

Her şeyi bilmemiz mümkün değildir. Çünkü şartlar devamlı değişir ve bizim kendimizi devamlı değişen şartlara uydurmamız ve çözümler üretmemiz gerekir. Tedbirimizi almak eksiklerimizi gidermek ileride oluşabilecek olumsuzluklardan daha az hasarlı çıkmamız gerekir.

Hedef için harekete geçmeden önce duruma bakmak, hedef belirlemek için iç ve dış faktörleri anlamak gereklidir. Yoksa hedefe daha uzun sürede ve zorluklarla ulaşılır belki de ulaşılamaz. Durum değerlendirilmesi iyi yapılmazsa yanlış hedef seçilebilir. Yolculuk daha zor ve maliyetli geçebilir. Para ve zaman kaybı telafi edilemez sonuçlar doğurabilir. Bu durumlara düşmemek için SWOT Analizi(Durum analizi) denilen bir çalışma yapmak gerekiyor.

SWOT kelimesinin açılımı ise İngilizce, S- Strength (işimizin ve kendimizin olumlu ve güçlü olan özellikleri bilinmesi),W- Weakness (İşimizin olumsuz veya zayıf olan yönlerinin belirlenmesi),O- Opportunity (işimizin içte ve dışta sahip olduğu fırsatların saptanması),T- Threat (İşimizin ilerde olabilecek olası tehlike, risk ve tehditlerini araştırmak),tır. Çok kapsamlı bir analiz çalışması yapmak zorundayız. Kısaca SWOT analizi, iç ve dış durum değerlendirmesini içeren ve yönetim açısından işimizin şimdiki konumu ve önünü görebilme açılarından büyük kolaylık sağlayan bir çalışmadır. İç durumun analizi kendimizin kontrol edebildiği yani güçlü ve zayıf yanlarımızı bilmek geliştirmemiz için çaba harcamamızı gösterir. Bu özelliklerimizi değiştirmek ve geliştirmek elimizdedir. Dış analiz de bizim dışımızda gelişen fırsat ve tehditlerdir. Dış unsurları etkileme gücümüz sınırlıdır. Bizim dışımızda gelişirler. Eğer hazırlıklıysak bu gelişen durumları fırsata çevirir, tehditleri daha az hasarla atlatabiliriz. Bunu şu şekilde ifade etmek te mümkündür:

Çevresel faktörlerin incelenmesi, işletmenin geleceği açısından önemli olan fırsatların belirlenmesini sağlar, işimizin tehdit oluşturabilecek durumların bilinmesi rakip firmaların bizden üstün yanlarını, tüketici isteklerindeki değişimleri önceden fark edilip önlem alınmasını sağlar. İşletmenin güçlü yönlerinin bilinmesi ise bunların hangi durumlarda, koşullarda ve ortamlarda kullanılması gerekebileceğinin belirlenmesini sağlar. İşimizin zayıf yönlerinin bilinmesi, önlem alınmasını, zayıf yönlerin olası tehditler karşısında işletmeyi düşürebileceği zor durumlarının analiz edilmesini sağlar. SWOT analizi ile işimizle ilgili bir çok fayda sağlarız: Güçlü yönlerimizi fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanabiliriz.

Zayıf yönlerimizin farkına vararak onları güçlü yönlere dönüştürecek yeni yollar geliştirebiliriz. Çevremizdeki tehditleri güçlü yanlarımız ile birleştirerek fırsatlara dönüştürebiliriz. SWOT Analizi, işletmemizin, rekabet gücü, sektördeki konumu, piyasadaki dış tehditlerin varlığı vs. gibi iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir. İşimizi kurarken öz değerlendirme yapmak işin sağlam temellerle kurulmasını, uzun süre var olmasını ve başarılı olmasını sağlayacaktır.