Neden İş planı Yapmalıyız

Kategori: MAKALELER | 0

İş planı hem kurulması düşünülen hem de kurulmuş ve faaliyette olan tüm işletmeler
için temel bir belge, kontrol aracı ve yol haritasıdır. İş Planı işimizde koyduğumuz
hedeflere ulaşıp ulaşamayacağımız, bu yolda giderken ortaya çıkabilecek problemleri
göstermesi ve bu problemlerin nasıl çözülebileceğini henüz sorun ortaya çıkmadan
düşünmenize olanak sağlamasına yardımcı olur. İş planı işletmemizin faaliyete
geçtiği süre boyunca daha önceden koyduğumuz hedeflerimize doğru giderken
ortaya çıkan sapmaları göstermesi ve bunları düzeltmemize olanak sağlaması
bakımından da önem taşır. İş planı işletmelerin kurulmadan önce İş modelinden
sonra yapmaları gereken en önemli faaliyetlerden biridir. İş Planı yapmadan yola
çıkan işletmeler faaliyetlere başladıklarında neyi ne zaman, nasıl, ne şekilde, neden
ve kimle yapacakları konusunda hazırlıksız olduklarında birçok zorluklarla
karşılaşacaklardır. Bu zorluklar ve engeller işletmeye para zaman ve emek kaybı
olarak geri dönecektir. Tüm bu nedenlerden dolayı işletmelerin iş planı yapmak için
gerekli çabayı ve özeni göstermeleri gerekmektedir. İş planı bize yola çıkmadan önce
sağlam bir şekilde hazırlıklı olmaya ve yolda sıkıntı çekmeden ilerlemeyi gösterir.
Bunu sağlamanın en güzel yolu iş planını doğru kapsamlı ve ciddi bir şekilde
hazırlıkla gerçekleştirmektir. Yapılan araştırmalar iş planı hazırlamadan kurulan
birçok işletmenin yüzde sekseninin kısa sürede başarısız olduklarını ve
kapandıklarını göstermektedir. İş Planı işimiz için bir yol haritasıdır demiştik, böyle
bir yol haritası yoksa baştan birçok sıkıntı ve zorluk bizi beklemektedir. İş planının bir
kez hazırlanması yetmez aynı zamanda sürekli güncellenmesi de gerekir. Satışlar,
satış ciroları, hedefler zamana ve şartlar göre gerektiğinde değiştirilmelidir. Bunun
yanında fiyatlar, maliyetler gibi varsayımlar da sürekli güncellenmeli ve bu
hedeflerimize ulaşma konusunda devamlı çalışma yapmak gerekmektedir. Ancak
bunlar yapıldığında iş planı yol haritası yol gösterme gücü özelliğini korur. İş Planı
günümüzün değişen teknolojisi doğrultusunda da bize yol gösterecektir. Teknolojiden
geri kalmamızı önleyecektir. İşletmelerde aynı zamanda nakit yetersizliği işletmelerde
önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun en büyük nedeni işi kurarken
finansal veriler doğru saptayamamak veya hiç düşünmemek olmaktadır. İşletme
giderleri, başa baş noktası, çalışma sermayesi, ne zaman kara geçileceği, konulan
sermayenin ne zaman geri dönüşünün sağlanabileceği vb. konularda önceden
hazırlık yapılmazsa ve doğru bilgiler toplanmazsa iş süresince nakit soruları
beklenmeyen giderler işimizi başarılı kılmaya engel olacaklardır. Karşılaştığımız nakit
sorunlarının çözümünde nerelerden destek alacağımızı önceden saptamamak bizi
nakit dar boğazına sokacak, bankalara bağımlı hale getirecek yüksek faiz ve borç
sarmalında işimizi kapatmaya ve yüklü bir borç kriziyle bizi baş başa bırakacaktır. İyi
bir iş planı bize borç verecekler içinde bir güvencedir, verilen paraların geri
dönüşünün iş planında doğru tanımlanması bize borç verenler için güvence
oluşturacaktır. İşletmede sağlıklı bir yol haritası var ise o iş için gerekli tüm sermaye
ve nakit ihtiyacını hangi dönemde ve ne kadar olduğunu, ne zaman ve hangi şartlar
ödeyebileceğiniz görülmemesi imkânsızdır. İş planı yapılmadığında dar boğazların
neler olduğunu zamanında görülmemesi ve sorun kapıya dayanınca hissedilmesi
bunun sonucunda yanlış çözümlerin bulunması panik içinde yanlış karar verilmesi
sonuçlarını doğuracaktır. İş planı yapılması ciddiye alınmalı iş olsun diye baştan
savma yapılmamalıdır. İşletmemizde özellikle kriz oluşmadan ileriye bakmamızı

sağlayacak ve zamanında önlem almamızı sağlayacak iş planı işletmeler için hayati
önemini korumaktadır.