Gerçekte ne satıyoruz’ Ürün, Değer, Hayal?

Kategori: MAKALELER | 0

Girişimcinin işini kurmadan önce yapması gereken bazı çalışmaları olmalıdır.   Önce iş fikri ortaya çıkar. İş fikri hayalden yola çıkar. Bu güne kadar insan yapısı birçok ürün bir zamanlar hayalden başka bir şey değildi. Birileri düşündü, toplumun ihtiyaçlarını hayal etti sorunlara,   ihtiyaçlara çözümler üretti sonra bunları elle tutulur gözle görülür hale getirerek ekonomik satılabilir ürüne dönüştürdü.

Bir sorun karşısında çözüm üretebilmek hayal gücü,  bilgi ve beceri zenginliği ile ilgilidir. İş fikirlerinin temelinde problemler veya ihtiyaçlar yatar. Bu ihtiyaçlara çözüm bulmanın yanında başkalarının da bu sorunları nasıl çözdüğünü insanların sorunlarına nasıl çözümler bulduğunu bilmemiz gerekir.

Bulduğumuz çözümün işe yaraması ve tercih edilebilir olması gerekir. Çözümümüz bir değer yaratmalıdır. İnsanlar için ürünün yada hizmetin varlığı önemli değildir önemli olan onun yarattığı değerdir. Yani işlevidir. Bu kimi zaman fiyat indirimi, hız, kalite, zevk, itibar, lezzet,doyum zaman kazandırma vb. olabilir. Alıcının dikkatini çeken yarattığımız değerdir. Hangi satıcı bu değeri daha iyi ortaya koyar ise malını ya da hizmetini daha kolay satar. Sorunlara, ihtiyaçlara göre çözüm bulacağımız fikirleri geliştiririz. Fikirler tek başlarına yeterli değildir. Fikirlerin hayata geçirilmesi elle tutulur hale gelmesi gerekir. Bunun için bir dizi hazırlık ve ekip çalışması gereklidir.

İşimiz için yaratığımız değerin müşteri gözünde bir anlamı olması gerekir. Bizim kendimize göre doğru belirlediğimiz bir değer, müşteri gözünde bir önemi olmayabilir. Genel yanılgı ürün ya da hizmeti müşteriye göre değil kendimize göre belirleyip üretmektir. Müşteri ile duygudaşlık yapmadan onun onayını almadan yapılan hiçbir şeyin değeri yoktur. Müşteriye sormadan yapılan hiçbir iyileştirme veya ürünün değer önerisi kalıcı olamaz, işletmeye yarar sağlayamaz. Mutlaka üretilen veya sunulan her şeyin müşteri onayına sunulduktan sonra hayata geçirilmesi gerekir.

Müşteri gerçekte ne istiyor, nasıl istiyor, hangi fiyattan istiyor, kendisine nasıl sunulmasını istiyor, kendisiyle nasıl iletişim kurulmasını istiyor? Bu gibi soruların doğru yanıtlanması ve onaylanması gerekir. Bu sorular iyi yanıtlanmazsa kendimize göre yaratacağımız ürün-değer-işimizde başarılı olmamızı engeller. Çünkü ürünün müşteride yarattığı algı yani değeri ürünün satılabilir olmasında en önemli belirleyicilerden biridir.