İş Kurarken kaynaklarımız yeterli mi? Ne kadar dışardan kaynak almalıyız? Gerekli mi?

Kategori: MAKALELER | 0

Kuracağımız işletmede kaynaklara ihtiyaç duyarız. Bu kaynaklar: fiziksel, finansal, insan ve fikri mülkiyet haklarından oluşan marka, patent- vd. dir. Hangi kaynaklardan ne kadar ihtiyacımız var, ne miktar bedel ödeyebiliriz, bunları nerelerden bulabiliriz gibi soruları yanıtlamamız gerekir. Kendi imkânlarımız yeterli mi? Dış kaynaklardan yararlanacak mıyız?

Bazı ihtiyaçlarımızı kendimiz sağlayabiliriz fakat bize daha maliyetli olacaksa dışardan temin etmeye çalışmamız daha mantıklı olacaktır. Bunun yanında elde edeceğimiz fiziksel kaynakların bir satın alma maliyeti birde sahip olma maliyetleri vardır. Satın alma maliyeti o ürünü alış bedelimizdir. Sahip olma maliyeti ise bu ürünün kullanım, bakım, işletim, servis vd. maliyetleridir. İhtiyacımız olan kaynaklara sahip olmaya çalışırken tüm bu maliyetleri göze almamız gerekir. Fiziksel kaynaklar; işletmemizin tesisleri, makine ekipmanları, demirbaşlar dır.

Finansal kaynaklarımız nakit parasal veya kredi kaynaklarımızdır.  Finansal kaynağa birçok yerden erişebiliriz bunlar devlet destekleri –KOSGEB-, girişimimize inanan ve gelecek gören melek yatırımcılar, düşük faizli kredi veren bankalar, kuruluşlar, meslek örgütleri, aile, arkadaşlar, ortak sermaye, risk sermayedarları ve kurumsal ortaklar olabilir.  Demirbaşları satın alırken satıcılar bize birçok kolaylıklar da sağlaya bilir, örneğin leasing bunlardan biridir. Leasing kısaca alacağımız demirbaşları kiralayarak sahip olma imkânı veren bir sistemdir. Belirli bir süre kira öder gibi taksit taksit ödemelerle ürünü kolaylıkla alırız, süre bitince de ürünün mülkiyeti bize geçer. İnsan kaynakları ise işimizde bize destek olacak yaratıcı üretken çalışanlarımız yani iş – kader arkadaşlarımızdır. İşletmemizi büyük yerleşim yerlerinde uzağa kurmamız sonucu yetenekli, yaratıcı personel bulmakta zorlanabiliriz, personeli bulsak da daha fazla ücret ödemek zorunda kalabiliriz. Fikri mülkiyet kaynaklarımız ise başka işletmelerin büyük bir emekle oluşturduğumuz bilgi birikimimizi veya ürünlerimizi kopyalamasını engellemeye yardımcı olur.

Markamızı veya üretim tekniğimizi korumaya aldığımızda rakiplerimize veya art niyetli kişilere karşı firmamızı güvenceye alabiliriz. Belli başlı fikri mülkiyet haklarımızı koruma şekilleri şunlardır; tescil, telif hakkı, ticari sırlar, patent ve sözleşmelerdir.  Görüldüğü işimizi kurarken ve geliştirirken birçok yerden kaynaklara sahip olabiliriz, yeter ki onları doğru yerlerden, az maliyetli ve yeterli oranlarda bulup uygun bir şekilde kullanabilelim. Kaynak kullanımı işimizin karlılığında önemli bir etkiye sahiptir.