Girişimcilikte Devlet Destekleri ve KOSGEB

Kategori: MAKALELER | 0

 

 

KOSGEB Yeni Girişimcilik Desteği 

Bu yazımızda devletimizin yeni iş kuracaklara verdiği desteklerden KOSGEB desteklerinden bahsedeceğiz. KOSGEB’in İlk defa iş kuracaklara vereceği yeni girişimcilik desteği hakkında bir değerlendirme yaparsak şu sonuçlara ulaşabiliriz. KOSGEB’e başvurabilmek için öncelikle başvuranın  ön şartlarından biri KOSGEB in   Girişimcilik Eğitimini tamamlamış olmaktır. Kosgeb desteği alabilmek için başvuru tarihinde  kişinin aynı iş koluyla ilgili başka kayıtlı bir iş yeri olmaması ve her hangi bir yerde sigortalı çalışmaması gerekiyor. Yeni uygulamayla artık işyerinizi eğitim sonu resmi olarak kurduktan sonra proje  başvuru yapabiliyorsunuz. Bunun için KOSGEB veri tabanına internetten giriş yapmanız bir iş planı hazırlamanız gerekiyor. İş planınız onaylanırsa destek almaya hak kazanabiliyorsunuz.    Yeni uygulamayla  iş planı hazırlama daha sadeleştirilmiş ve pratik hale getirilmiş.

İş planını hazırlamasında bazı soruların yanıtlanması gerekiyor.  İşin kurulumu için gerekli ne kadarlık bir sermaye ihtiyacınız var ve siz bu sermayenin ne kadarına sahipsiniz. Planladığınız iş için bir finansal kaynağınız var mı yoksa bir kredi veya borç mu alacaksınız.  Kendi geliriniz haricinde geçiminizi sağlayacak bir geliriniz var mı yani işinizi iyi gitmediğinde para kazanamadığınızda kendinizi geçindirebilecek bir geçimi kaynağınız var mı? Bu çok önemli bir soru çünkü insanlar geçinebilecekleri para olmadan bir iş kurmaya başladıklarında, eğer kurdukları iş para kazanmazsa kısaca müşteri bulamazlarsa bir süre düzenli gelir kazanamayacaklar,   kendi giderlerini karşılamak ta zorluk çekeceklerdir, bir süre sonunda işyerlerini kapatmak zorunda kalacaklardır. O nedenle iş kurmak sadece bir geçim kapısı sağlamak amacıyla yapılmamalıdır. Başlangıçta iş kurmak en az bir yıl para kazanmamayı hatta gerekirse kendi cebimizden harcamayı göze almayı gerektirir. İş kurmak risktir bu riski göze alabilenler ancak iş kurabilirler. Kurulacak işin hemen para kazandıracağını düşünmek bir yanılgıdır. Bu nedenle KOSGEB’e başvuru yapılırken bununda dikkat edilmesi gerekir. İşimizin sürdürülebilir olması için başlangıçta çok iyi bir hazırlık gereklidir. İşletmeyi kurduktan sonra hataları fark etmenin bedelleri daha ağır olmaktadır.

Bir işletmenin nerede kurulacağı hangi bölgede faaliyette bulunulacağını dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekir. İşyerini kuracağımız yer para kazanacağımız, müşteri bulacağımız ve kaynakları hammaddeye yakın   bir yer olmalıdır. Eğer bunları dikkate almadan kurduğumuz işletme de birçok maliyeti göze almamız gerekir. Maliyet te ürünlerin daha yüksek fiyattan satılması ve karlılığın azalması demektir. İşletmemizin hukuki statüsü ne olacaktır?   İşletmemizin ticaret kanununa  göre yasal kurulabilmesi için hukuki bir statüde olması gerekir. Basit ticari ortaklık yada şahıs işletmesi olarak kurulabileceği gibi çok ortaklı yada tek başımıza kurabileceğiniz sermaye şirketi şeklinde anonim veya limitet şirket şeklinde olabilir. Karar verebilmek için birçok faktörü göze almak gerekir.  Sermaye şirketlerinde ilk kuruluş masrafları yüksektir. Fakat yüksek cirolarla çalışılacaksa ve devlet veya büyük kurumsal ihalelere girilecekse, vergi ve diğer gider avantajları ile limitet veya anonim şirket kurmak avantajlı olabilir. Şirket kapatılmak istenirse en az bir yıllık bir süreyi de göze almak gerekir. Şahıs işletmelerinde kuruluş masrafları daha düşüktür, kapanışı da daha kolaydır. Fakat vergi dilimi kademeli olarak yükselmektedir. Kişi kuracağı işletmenin yasal statüsünü belirlerken de bir mali müşavirden görüş almalıdır. Dikkate alınması gereken diğer konu işyeri için gerekli asgari fiziki özelliklerdir. İş yerinin büyüklüğü kapasitesi kirası, seçiliş nedeni bunların ayrıntılı bir şekilde araştırılması gerekir.  İşletmenin hedef pazarının iyi belirlenmesi gerekir. İşletmemizin kurulacak bölgesinde müşteri kitlesi var mı? Potansiyel müşterileriniz kimler? Müşteri özellikleri neler, alım kapasiteleri nedir? Müşterilere nasıl ulaşacağız? Hangi kanallarla bizim ürünümüzü satın alacaklar? Bizden nasıl haberdar olacaklar? Müşterileri nasıl işletmemize çekebileceğiz? Bu ve benzeri soruların detaylı bir şekilde araştırılması gerekir.