Engelli olmak girişimci olmaya engel değil. İŞKUR-KOSGEB iş kurma hibe desteği veriyor.

Kategori: MAKALELER | 0

Girişimcilik yürek işidir. Hiçbir engel girişimciliğe engel olamaz. Bedensel engelli olmak da girişimciliğe engel değildir. Yeter ki bir iş yapmaya istekli olalım. Parasal engellerde artık engel olmaktan çıktı. Devletimiz İŞKUR aracılığı ile kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza girişimcilik desteği veriyor.Bunun için sağlık kurullarından alınacak en az %40 engelli olduğunu belgelemek ve İŞKUR un düzenlediği İŞKUR-KOSGEP girişimcilik kurslarına katılıp girişimcilik sertifikası almak gerekiyor. KOSGEP in girişimcilik desteklerinden ayrı olarak İŞKUR un engelli vatandaşlarımıza özel olarak belirlediği 36000 TL desteği alabilmek için bir iş projesi de sunmak gerekiyor. Maddi destek İŞKUR aracılığı ile veriliyor.Engellilerimiz İŞKUR müdürlüklerinden alacakları başvuru rehberine göre bir girişim projesi hazırlayacaklar. Bu projelerde İŞKUR un amacı öncelikli olarak engellilerin üretime katkıda bulunmasını ve kendi geçimlerini sağlayabilmelerini sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini destekleyerek ülke ekonomisine katkı sağlamak olarak ortaya çıkmaktadır. İŞKUR un vereceği 36.000 TL desteğin dağılımı İŞKUR un resmi internet sayfasından aldığımız bilgilere göre şu şekilde ortaya çıkmaktadır:

Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 2.000 TL. İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL. Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 30.000 TL destek sağlanmaktadır. Tamamen karşılıksız verilen bu destekleri alabilmek için İŞKUR a proje sunulması ve bu projenin onaylanması gerekiyor.