ANTALYA DA MAĞARALAR KORUNMALI

Kategori: MAKALELER | 0

Yüzbinlerce yılda suyun taşa sabırla şekil verdiği, ekosistemin önemli bir parçası ve yer altı cennetleri
olan mağaralarımız tehdit altında. Başta define arayıcıları olmak üzere, mağaradan hatıra taş almak
için kırıp ,kirletmek yanlış uygulamalarla doğal cennetlerimiz yok olma tehlikesiyle baş başa
kalmaktadır. Antalya da ki mağaralar korunmaya alınmalıdır. Mağara oluşumları yüz binlerce yılda
oluşmaktadır. Bu güzellikleri yok etmek çok kolaydır, fakat yerine konulması tekrar aynı duruma
gelmesi için çok uzun zaman geçmesi gerekir. Antalya nın doğal jeolojik yapısı özelliği nedeniyle
mağaralar bakımından çok zengindir. Bir çok ülkede bu tür doğal zenginlikler özenle korunurken
Antalya da henüz turizme açılmamış değeri fark edilmeyen nice güzel doğal anıtlarımız yağmacıların
elinde hoyratça yok edilmektedir. Antalya da anıt mağaralarımızdan doğal taşların kırılarak yok
edilmemesi ve götürülmemesi için basınımıza ve güvenlik güçlerimize büyük görev düşmektedir. Yöre
halklarının da kendi bölgelerindeki değerlere sahip çıkması gereklidir Kırılarak yok edilen yerinden
sökülen mağara taşlarını tekrar yerine koymak mümkün olmadığı gibi ileride telafi edilemez sonuçlar
da doğuracaktır, eğer gerekli koruma önlemleri alınmazsa bu doğal anıt mağaralarımızı sadece
fotoğraf arşivlerinde görebileceğiz. Mağaralarımızı uzmanlar denetiminde projelendirip doğal
oluşumlarına zarar vermeden kısıtlı olarak turizme açabiliriz. Alanya Dim Mağarası buna güzel bir
örnektir. Mağara turizmi dünyada çok önemli turizm gelirleri sağlayan bir alan olarak gelişmektedir.
Mağaralarımızı koruyalım, kirletmeyelim, yok etmeyelim çünkü yer altı cennetleri mağaralar kolay
meydana gelmiyor, tabiatın sabrıyla yüz binlerce yılda oluşuyor insanların cahilliği ve bencilliği ile bir
anda yok edilebiliyor. Gelecek nesillerimize doğal değerlerimizi koruyarak ulaştırmak gibi bir
sorumluluğumuz var. Bize emanet edilenleri korumak zorundayız. Yoksa gelecek nesiller bizleri
affetmeyecektir.